Během nadcházejících týdnů budu měnit adresu své praxe. Do konce září platí adresa níže V Černých Polích, Trávníky 31.

Mgr. Tomáš Nagy

Trávníky 31, Brno Černá pole

+420 724 068 516

tomas.nagy@gmail.com