Supervize

Supervize se proměnila z luxusu u některých organizací ve standardní péči o jednotlivce, týmy a kolektivy v sociálních službách. Pokud se stane supervize dlouhodobější investicí, dostane tím manažer týmu i celá organizace nástroj na kontinuální "péči" o svoje lidi. Pokud je v organizaci rozvíjená vzájemná důvěra a starost o zaměstnance je supervize silný nástroj k naplňování standardů.

Supervize jako zdroj facilitace při práci s klientskými tématy je už nezastupitelnou formou práce v mnoha organizacích.

Všude tam, kde je pozitivní emoční kapacita zaměstnance samotným nástrojem práce (zdravotnictví, sociální služby, školství atd.) a jsou na to nezbytné finanční zdroje, by měla být supervize a díky ní péče o emoční potenciál zaměstnance realizovanou samozřejmostí.


Současný či ukončený kontrakt externí supervize v organizacích:

Podané ruce-NZDM Blansko, Fokus Praha, o.s.Magdalenium, Nový Domov Karviná, Sociální služby Šternberk, Ratolest o.s., Diakonie Českobratrské církve evangelické-Brno, DROM, romské středisko, Charita - Betany Boskovice, Charita - Celzus , PS-Dolní Rožínka, Správa uprchlických zařízení MV ČR, Domov pro seniory Bažantnice - Hodonín, Centrum VELAN - Klepačov, Tyflocentrum, Děti patří domů, z.s.,  Gaudium-Centrum sociálních služeb Brno, DEBRA ČR, z.ú., Kontaktní centrum ve Znojmě -Podané ruce, Terapeutická komunita Harmonie -Bílá Voda.

Ceník: mimo Brno 1700kč/hod + cestovní a časové náklady, Brno 1500kč/hod, supervize ve výcviku 600kč/hod.

Pokud budete chtít konzultovat potřebu supervize, napište mi nebo zavolejte.

tel.: 724068516                   email: tomas.nagy@centrum.cz